226 PENDING RD 4房组屋出售 $320k

基本信息

3小时前
房产买卖
$3,200,000.00
81860986

详细信息

226 PENDING RD 4房组屋出售 $320k

1 分钟 Pending LRT
30 分钟巴士 直达乌节路
靠近食阁 巴刹
房子状况良好 即可入住
无需额外延期
有兴趣看房请电 黄先生 @ 81860986
226 PENDING RD 4房组屋出售 $320k

226 PENDING RD 4房组屋出售 $320k

226 PENDING RD 4房组屋出售 $320k

226 PENDING RD 4房组屋出售 $320k

226 PENDING RD 4房组屋出售 $320k

226 PENDING RD 4房组屋出售 $320k

点这里打开地图

狮城新闻