Onan road s424654,排屋,二人间缺男搭一位,$350,水电网全包

2018/07/22
单间租房
Eunos, 友诺士
$350.00
94298059
263Onan road s424654,排屋,二人间缺男搭一位,$350,水电网全包,可以报地址,8月1号入住,
早晨不能炒菜,煮面可以。
中午,晚饭可煮干净整洁。
94298059
下载狮城网APP