Choa chu kang Keat hong close803B

2018/08/17
床位出租
Chua Chu Kang, 蔡厝港
$400.00
83597117
SPONSORED LINKS

choa chu kang keat hong close 803b

有单人床位出租,只限一位男性,屋主新加坡人,30-33岁,单身,3房式组屋,整间家现在只有2人,屋主一个和我本人一个,包水电网,有冷气,可小煮,家里人少安静,欢迎来看房,价钱可以商量,有需要联络号码,83597117,请用信息或者微信...

SPONSORED LINKS