kaplan smu nafa附近主人房 普通房

基本信息

252天之前
单间租房
Dhoby Ghaut, 多美歌
$6.00
91165298

详细信息

市中心-----wilkie rd----附近地铁站(小印度 百胜 梧槽 民古连 多美歌)--------常年出租各式房间------长短期都可---条件齐全 定期打扫 --适合附近学校的留学生和

专业人士-------附近学校smu kaplan ymca sota nafa lasalle psb tmc psb erc klc--------咨询电话--91165298------微信---gsg91165298


下载狮城网APP