Centris公寓主人房出租
Centris公寓主人房出租
134天之前   81468153   S$1,600
宏茂桥主人房出租
宏茂桥主人房出租
2017/09/06   93575859   S$800
床位出租
床位出租
2018/01/05   62987931   S$500
淡滨尼普通房出租
淡滨尼普通房出租
2018/02/28   91413478   S$350
近地铁小单间出租
近地铁小单间出租
2018/08/10   91399658   S$500
房间出租
房间出租
2018/08/17   82875858   S$800
海军部632
海军部632
2018/08/26   96528025   S$550
650
650
2018/10/15   82643588   S$650
寻找单人住的房客
寻找单人住的房客
356天之前   90035106   S$850
求租整套房屋
求租整套房屋
308天之前   83605207
房间出租
房间出租
1天之前   83482037
Toh Yi Drive组屋主卧室出租
Toh Yi Drive组屋主卧室出租
174天之前   96689511   S$1,200
排屋小房间出租
排屋小房间出租
20天之前   91353937   S$600
单间出租
单间出租
134天之前   84582017   S$400
实龙岗床位出租
实龙岗床位出租
263天之前   84583888   S$250
屋主招租
屋主招租
2017/11/09   81465267   S$50
公寓小普通房750
公寓小普通房750
2017/11/26   90153227   S$750
巴西立公寓
巴西立公寓
2017/12/09   82398017   S$2,000
处理折叠美容床
处理折叠美容床
344天之前   96759105   S$88
房屋出租
房屋出租
142天之前   97852478   S$530
裕廊西大牌739单间出租
裕廊西大牌739单间出租
115天之前   96102881   S$550
店面出租
店面出租
31天之前   96275558
房间出租
房间出租
2017/07/18   84586082   S$650
四美公寓,
四美公寓,
2018/06/11   98225844
房间出租
房间出租
2018/01/05   97956300
三巴旺5房式出租
三巴旺5房式出租
2018/01/23   92974097   S$2,400
招女房客
招女房客
2018/02/21   82596468   S$250
房间出租
房间出租
2018/07/16   82875858   S$800
义顺有单间房出租
义顺有单间房出租
2018/07/29   98521062   S$600
蔡厝港506
蔡厝港506
269天之前   96657977   S$750
租房注意⚠️
租房注意⚠️
167天之前   96577588
主人房女搭房
主人房女搭房
125天之前   93632286   S$250