eunos
eunos
2018/03/14   83411747   S$350
巴西立好房出租
巴西立好房出租
2018/03/14   87379886   S$650
找一位男生
找一位男生
2018/03/15   90470337   S$350
海军部有一单间出租
海军部有一单间出租
2018/03/15   93808773   S$600
中峇鲁主人房
中峇鲁主人房
2018/03/15   81397233   S$1,100
情侣/2人房出租
情侣/2人房出租
2018/03/16   92223812   S$700
主人房
主人房
2018/03/16   86538035   S$300
盛港近地铁温馨好房
盛港近地铁温馨好房
2018/03/16   81884836   S$550
已出租 勿扰 谢谢!
已出租 勿扰 谢谢!
34天之前   91521120   S$750
短期出租
短期出租
2018/03/27   98989493
金文泰房间出租
金文泰房间出租
2018/03/18   90036234   S$700
黄埔巴萨有单间出租
黄埔巴萨有单间出租
2018/03/18   83244444   S$650
近NUS,1.6m*2m大床
近NUS,1.6m*2m大床
2018/03/18   98948950   S$450
普通房出租
普通房出租
2018/03/21   91075045   S$800
义顺BLK303床位出租
义顺BLK303床位出租
2018/03/19   98113661   S$350
choa chu kang ave2 大牌249
choa chu kang ave2 大牌249
2018/03/19   98463946   S$500
男搭房两人一间
男搭房两人一间
2018/04/27   91331602   S$350
已出租
已出租
2019/03/06   98000000   S$750
大巴窑近地铁整套出租
大巴窑近地铁整套出租
2018/03/21   93769515   S$2,200
大巴窑近地铁整套出租
大巴窑近地铁整套出租
2018/03/21   94739445   S$2,200
单间出租
单间出租
2018/03/22   86210353   S$650
出租主人房
出租主人房
2018/03/22   96535176   S$800
碧山普通房出租
碧山普通房出租
2018/04/10   84291219   S$800
书房只能一人住
书房只能一人住
299天之前   85762325   S$430
淡滨尼467招男搭一名
淡滨尼467招男搭一名
2018/05/10   98311886   S$300
超好男床位出租
超好男床位出租
2018/04/07   96692490   S$260
Novena
Novena
2018/03/23   86184481   S$1,500
clementi  common room
clementi common room
2018/03/24   98986455   S$500
老文理有小房出租
老文理有小房出租
2018/03/24   93738600   S$400
出租房间
出租房间
2018/03/25   87829759   S$500
普通房出租
普通房出租
2018/03/25   96520303
小房出租
小房出租
2018/03/25   96533728   S$500
卡迪 504B 义顺51街
卡迪 504B 义顺51街
2018/03/25   87134906   S$680
淡滨尼近地铁整套出租
淡滨尼近地铁整套出租
2018/03/25   94739445   S$2,300
租个床位,不要上铺
租个床位,不要上铺
2018/03/25   83067696   S$240
实龙岗北4
实龙岗北4
2018/03/27   98809846   S$1
 出租主人房
出租主人房
2018/03/26   94665533   S$750
小房出租
小房出租
2018/08/21   96533728   S$450
400
400
2018/03/26   83580295   S$400
出租房间
出租房间
2018/03/26   98488199   S$600