Jurong East 招女搭房
Jurong East 招女搭房
2018/01/25   84595221   S$260
搭房和单间房出租
搭房和单间房出租
2017/07/17   87505531   S$220
单间/搭房出租
单间/搭房出租
4小时前   91764098   S$350
红山男女搭房出租
红山男女搭房出租
2018/01/12   98611561   S$250
男搭房出租
男搭房出租
2017/09/13   97771313   S$250
女搭房
女搭房
200天之前   84586082   S$250
宏茂桥blk546 招租搭房
宏茂桥blk546 招租搭房
8天之前   91474156   S$400
我要和别人搭房(女)
我要和别人搭房(女)
2017/08/16   83178856   S$350
红山男女搭房出租
红山男女搭房出租
2018/02/03   98611561   S$250
单间搭房出租
单间搭房出租
17小时前   83542568   S$300
盛港地铁站附近 主人房男搭房
盛港地铁站附近 主人房男搭房
52天之前   85959309   S$85,959,309
文礼男搭房
文礼男搭房
2017/06/09   98221671
复式楼主人房搭房
复式楼主人房搭房
2018/05/08   98979716   S$400
男搭房$250
男搭房$250
2018/09/17   90625158   S$250
男搭房一位
男搭房一位
326天之前   93211321   S$400
Commonwealth 男搭房
Commonwealth 男搭房
130天之前   86991237   S$400
西海岸普通房招搭房
西海岸普通房招搭房
2017/09/20   83460340   S$300
男搭房出租
男搭房出租
2018/09/16   98696062   S$250
招男搭房
招男搭房
2017/07/26   84250195   S$300
招一位女生搭房
招一位女生搭房
2018/06/26   98145896   S$350
裕廊西招男搭房两位
裕廊西招男搭房两位
301天之前   98655180   S$240
文l礼招男搭房  睡沙发
文l礼招男搭房  睡沙发
215天之前   87380690   S$150
Wilkie Road女搭房
Wilkie Road女搭房
2017/11/08   84393171   S$800
湖畔公寓招女搭房
湖畔公寓招女搭房
2018/02/19   91745161   S$350
男搭房
男搭房
2018/07/21   84011907   S$250
女生搭房
女生搭房
2018/08/20   98831593   S$300
宏茂桥招男女搭房
宏茂桥招男女搭房
2018/08/11   82832543   S$250
双人单间招搭房一位
双人单间招搭房一位
2017/08/25   85744853   S$250