Tampines 151 招男搭房
Tampines 151 招男搭房
2017/10/01   81570977   S$350
裕廊东288 男搭房出租
裕廊东288 男搭房出租
2019/04/16   90463406   S$250
男搭房出租
男搭房出租
2018/08/19   93456543   S$250
寻找单间房或搭房
寻找单间房或搭房
2018/07/10   93953644   S$500
海軍部主人房 女搭房
海軍部主人房 女搭房
2018/08/06   84979636   S$300
男搭房,夫妻间
男搭房,夫妻间
2018/10/05   94254467   S$220
宏茂桥blk546 招租搭房
宏茂桥blk546 招租搭房
45天之前   91474156   S$400
先驱大牌650招男搭房
先驱大牌650招男搭房
2018/06/27   82668455   S$250
男搭房招租
男搭房招租
2017/09/09   83604127   S$240
找一个男搭房
找一个男搭房
2018/01/13   90520767   S$315
达曼裕廊男搭房
达曼裕廊男搭房
161天之前   93887958   S$230
男搭房出租
男搭房出租
2018/08/13   93456543   S$250
文礼268男搭房
文礼268男搭房
2018/01/28   81841316   S$240
招女搭房一位
招女搭房一位
2019/01/18   84405114   S$230
女搭房一位
女搭房一位
2017/06/17   82089794   S$220
油池附近 女搭房
油池附近 女搭房
2018/04/25   83571358   S$300
女搭房
女搭房
2018/11/17   83080783   S$350
中巴鲁 男搭房
中巴鲁 男搭房
2018/03/10   83368597   S$230
蔡厝港女搭房
蔡厝港女搭房
2017/06/19   82089794   S$220
男搭房出租
男搭房出租
2018/08/15   93456543   S$250
兀兰大牌873招男搭房
兀兰大牌873招男搭房
191天之前   91754502   S$250
我要和别人搭房(女)
我要和别人搭房(女)
2017/08/16   83178856   S$350
万国女搭房
万国女搭房
2017/08/03   88289219   S$280
女搭房
女搭房
186天之前   93681939   S$350