661C Jurong West St 64
661C Jurong West St 64
2017/09/25   96251373   S$2,600
主人房搭房
主人房搭房
2018/01/18   98979716   S$400
有房间出租
有房间出租
2018/02/21   93670698   S$600
后港有房间出租
后港有房间出租
2018/05/31   91823901   S$550
空调普通房
空调普通房
2018/07/16   93283958
近地铁小单间出租
近地铁小单间出租
2018/08/04   91399658   S$500
男搭房出租
男搭房出租
2018/09/10   87380690   S$150
裕廊西大牌511单间出租
裕廊西大牌511单间出租
247天之前   91135415   S$350
市中心公寓普通房出租
市中心公寓普通房出租
209天之前   91749010   S$1,000
先驱地铁普通房出租
先驱地铁普通房出租
168天之前   98159380   S$720
文庆公寓单间出租
文庆公寓单间出租
158天之前   82222009   S$950
普通空调房出租
普通空调房出租
53天之前   86966481   S$650
卡迪普通房出租
卡迪普通房出租
15天之前   87188885   S$700
主人房出租
主人房出租
2018/03/14   96335918   S$850
女搭房出租
女搭房出租
2017/12/17   83598065
新房出租,六巷
新房出租,六巷
2017/08/31   83159646   S$240
蔡厝港新区房间出租
蔡厝港新区房间出租
2017/12/25   96568868   S$850
红山男女搭房出租
红山男女搭房出租
2018/03/27   98611561   S$250
大巴窑普通房出租
大巴窑普通房出租
360天之前   96283566   S$750
Bishan Common Room SGD600
Bishan Common Room SGD600
325天之前   92768562   S$600
房间近地铁站
房间近地铁站
217天之前   96919003   S$400
大,小,主人房出租
大,小,主人房出租
44天之前   84582017   S$1,000
你还在找单间房吗?
你还在找单间房吗?
2017/04/20   83236025   S$680
ang mo kio大牌182
ang mo kio大牌182
2017/07/20   96102371   S$300
高楼, 一女生
高楼, 一女生
2017/12/04   97399821   S$550
床位出租
床位出租
2018/01/23   84295222   S$250
三巴旺BLK306单间出租
三巴旺BLK306单间出租
2018/02/10   92974097   S$450
卡迪大牌862
卡迪大牌862
2018/02/24   92455524
Centris公寓主人房出租
Centris公寓主人房出租
168天之前   81468153   S$1,600
出租房间
出租房间
14天之前   88600533
East coast 床位出租
East coast 床位出租
3天之前   85339171   S$400
宏茂桥主人房出租
宏茂桥主人房出租
2017/09/06   93575859   S$800