amk 主人房700
amk 主人房700
2018/05/08   86087280   S$700
義順11街大牌136
義順11街大牌136
2018/10/08   12341285   S$800
单间出租
单间出租
134天之前   91212637   S$550
先驱 文理
先驱 文理
92天之前   98219567
新房间出租
新房间出租
29天之前   98578666   S$950
 床位出租
床位出租
2017/05/22   84660569   S$250
蔡厝港新屋单间出租
蔡厝港新屋单间出租
2017/05/11   82016956   S$800
普通房 (两人间)
普通房 (两人间)
2017/06/03   81676018   S$1
淡滨尼
淡滨尼
2017/07/09   93769515   S$230
男搭房
男搭房
2017/08/26   94685867   S$270
房间出租
房间出租
2017/10/15   98867765   S$450
海军部776招一女搭房
海军部776招一女搭房
2017/11/30   82189528   S$300
求租夫妻房
求租夫妻房
2017/12/09   83490626   S$700
男床位  直落不蓝雅42
男床位 直落不蓝雅42
2018/05/08   91571588   S$350
新房原
新房原
262天之前   82876689   S$750
工寓主人房无屋主自由
工寓主人房无屋主自由
257天之前   82822928   S$1,350
碧山22街普通房出租
碧山22街普通房出租
156天之前   98719104   S$650
600-750
600-750
49天之前   83478954
兀兰房间出租
兀兰房间出租
40天之前   84812813   S$600
便宜的床位
便宜的床位
2017/04/29   84660569   S$200
床位出租
床位出租
2017/05/11   96675934
出租房屋
出租房屋
2017/12/09   63663196
主人房间招2至3人
主人房间招2至3人
2018/01/29   96851073   S$260
巴西立公寓
巴西立公寓
2018/03/29   87970051
芽笼公寓主人房出租
芽笼公寓主人房出租
2018/11/15   84582017   S$1,300
大牌527「主人房出租」
大牌527「主人房出租」
345天之前   86988177   S$850
好房出租
好房出租
205天之前   98892817   S$375
Tampines地铁站附近
Tampines地铁站附近
115天之前   86194196   S$350
马里士它1+1公寓出租
马里士它1+1公寓出租
48天之前   96335918   S$2,100
宏茂桥中心
宏茂桥中心
2018/01/12   94465425   S$240