Choa Chu Kang Ave 2
Choa Chu Kang Ave 2
32天之前   93809922   S$780
3a Blk1 teck whye
3a Blk1 teck whye
124天之前   97610228   S$2,000
蔡厝港单间出租 无中介
蔡厝港单间出租 无中介
144天之前   98353169   S$400
欢迎女生
欢迎女生
203天之前   96461362   S$600
蔡厝港女搭房床位220
蔡厝港女搭房床位220
210天之前   93225587   S$220
 武吉班让单间出租
武吉班让单间出租
224天之前   96461362   S$600
靠近CCK大普通房出租
靠近CCK大普通房出租
242天之前   91309591   S$650
蔡厝港287主人房出租
蔡厝港287主人房出租
245天之前   97283134   S$700
蔡厝港单间出租500
蔡厝港单间出租500
264天之前   93225587   S$500
蔡厝港主人房女搭房
蔡厝港主人房女搭房
266天之前   93864619   S$270
蔡厝港夫妻单间
蔡厝港夫妻单间
268天之前   93864619   S$670
215 蔡厝港主人房出租
215 蔡厝港主人房出租
269天之前   91715126   S$950
蔡厝港单间出租500
蔡厝港单间出租500
280天之前   93225587   S$500
蔡厝港主人房女搭房
蔡厝港主人房女搭房
299天之前   93864619   S$280
蔡厝港好房出租
蔡厝港好房出租
310天之前   90896691   S$600
Choa chu kang 超近地铁站
Choa chu kang 超近地铁站
335天之前   97119551   S$550
Choa chu kang 超近地铁站
Choa chu kang 超近地铁站
336天之前   97119551   S$550
小房間出租
小房間出租
348天之前   87984221   S$220
215 蔡厝港主人房出租
215 蔡厝港主人房出租
358天之前   91715126   S$950

狮城新闻